Omkring 11% av världens befolkning saknar tillräckligt med mat.

Källa: FN